Här finns rum för stora och små frågor

Förutom ”längre” behandlingar erbjuder jag samtal och konsultation. Det innebär ofta ett mindre antal träffar som ger dig en start för att komma vidare i livet. Exempelvis kan det handla om:

– du känner dig vilsen och vill ha hjälp med att förstå vad som händer i ditt liv,

– du kanske har något som du vill berätta, men saknar någon att dela det med,

– du vill ha stöd i föräldrarollen,

– du känner dig trött/orkeslös och uppfattar dig allt för sällan glad,

– du vill försöka reparera en trasig relation,

– du står inför ett dilemma eller har svårt att ta beslut,

– du skjuter upp saker eller undviker,

– du är lättirriterad och kanske besväras av vredesutbrott,

– du stressar av vana men vill lära dig att göra saker i lugnare takt, kunna vara här och nu,

– du vill bli säkrare på att uttrycka dina behov och kunna uppskatta dig själv.

Frågeställningar kan dessutom gälla intyg av olika slag. Se dig om på min hemsida och kontakta gärna mig för att få veta mera.