Behandlingsområden

Min inriktning är mot att behandla:

  • Olika former av fobier
  • Oro och olika former av ångesttillstånd
  • Tvångsproblematik
  • Kriser
  • Depressioner
  • Sömnproblem
  • Beteendemedicinska besvär
  • Stressrelaterade problem

Jag genomför också olika former av färdighetsträning.

För information om behandlingsområden se Beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida.

Om du inte känner igen dig i något av just dessa områden, är du ändå välkommen att söka hjälp hos mig. Kanske kan vi komma överens om en behandling som passar just dig. Inom KBT finns metoder som är användbara för de flesta typer av problem och besvär.