Om KBT

Några kännetecken för KBT

  • KBT innebär en session som är strukturerad, pedagogisk och målinriktad
  • KBT är vanligtvis en korttidsterapi, i de flesta fall inom 1 – 20 sessioner
  • KBT betonar samarbete mellan terapeut och klient
  • KBT lägger större tonvikt på nuet än förfluten tid
  • KBT utvärderar sina metoder, förändrar dem i takt med nya forskningsrön
  • KBT använder sig av hemuppgifter som gör patienten aktiv och delaktig i terapin

För information om behandlingsområden se Beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida.