Om mig

Jag är en klinisk verksam psykolog. Jag bedriver psykologverksamhet i egen regi och tar emot uppdrag. Jag är legitimerad psykolog (1997) och har grundläggande utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har arbetat inom hälso- och sjukvården sedan 1982. Som psykolog har jag också arbetat vid öppen psykiatrisk mottagning, medicinsk rehabilitering och vid ungdomsmottagning. Jag är medlem i Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) – intresseföreningen för kognitiv beteendeterapi www.kbt.nu

Jag arbetar i huvudsak dagtid måndag – fredag. Jag arbetar främst med psykologiska behandlingar med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapeutisk metod, men arbetar även med andra typer av uppdrag som psykolog.Verksamheten riktas i första hand mot enskilda, men även mot företag och organisationer.

Kontakta mig gärna om det är något du undrar över.

Legitimation

Jag har Socialstyrelsens legitimation och är behörig att utöva psykologyrket inom hälso- och sjukvårdens område. Som legitimerad psykolog lyder jag under hälso- och sjukvårdslagen. Samma regler för tystnadsplikt som gäller i offentlig sjukvård, gäller för privatpraktiserande psykologer.

”Psykolog” är en skyddad titel som inom det området endast får användas av den som är legitimerad och har genomfört universitetets 5-åriga psykologutbildning och praktik (PTP) under 1 år med godkänt resultat. Utbildningen bygger på psykologin som vetenskap. Psykologen är utbildad att arbeta på individ, grupp- och organisationsnivå. Arbetet består främst av utredning, rådgivning och behandling, handledning, konsultation samt utvecklings- och förändringsarbete.