Information gällande personuppgiftshantering


Skrivto lagrar endast uppgifter som användaren uppger inom systemet. Dessa uppgifter lagras krypterade, och kan endast ses av uppgiftslämnaren eller för användare markerade som anställda inom systemet.

För att kunna använda Skrivto måste du som användare uppge en giltig e-postadress. Detta är den enda personuppgift du som användare måste uppge, all annan information är frivillig. Inom systemet används din e-postadress som användarnamn för att identifiera dig och krävs vid inloggningsverifikationen.


Ändamål för hantering av personuppgifter

Uppgifterna som lagras är strikt för att möjliggöra kommunikation inom systemet Skrivto, samt eventuella extrauppgifter som användaren uppger för ytterligare kommunikation inom mottagares verksamhet. Uppgifter som anges i meddelanden eller i bifogade dokument krypteras och lagras på ett sätt som endast gör det möjligt för mottagaren av meddelandet att få åtkomst till uppgifterna.


Dina rättigheter

Dina rättigheter och personuppgifter skyddas av och enligt EU:s direktiv för datalagring. För närmare beskrivning av dessa, klicka här.

Du har rätt att när som helst begära att dina uppgifter tas bort, vilket du som användare själv kan göra ifrån sidan "Min profil". Du har även rätt att begära att dina uppgifter tas bort ur skickat material internt i systemet, inom ramarna för eventuella speciella bestämmelser som gäller för mottagare. Eventuella speciella bestämmelser kan röra uppgifter om sjukjournaler, medicinsk information eller liknande. Om du är osäker, begär ytterligare information av din mottagare.

Du har även rätt till att när som helst begära ut de uppgifter som finns lagrade om dig. Dessa uppgifter är, förutom eventuell data du själv har angett i meddelanden eller bilagor, synliga på sidan "Min profil".

Du kan när som helst ta bort information om dig själv, inklusive ditt konto på "Min profil". Om du vill ha ytterligare information, kontakta sidansvarig eller support@smyto.se.

Gå tillbaka